AKO TO CELÉ ZAČALO?

V októbri 2021 všetky piaristické školy na svete dostali list od generálneho predstaveného rehole piaristov. Páter Pedro Aguado v ňom zdieľal svoju obavu a prosbu o pomoc piaristickým školám vo Venezuele.
Provincia strednej Ameriky a Karibiku spustila medzinárodnú kampaň "Narodení pre vzdelávanie" (
Nacidos para educar) s cieľom zabezpečiť zamestnancom ich škôl väčšiu stabilitu. Cieľom kampane je ukázať životaschopnosť povolania, ktorú učitelia majú navzdory obrovským ťažkostiam prítomným v krajine a ich nízkym platom a taktiež zozbierať finančné prostriedky na odmeny pre pedagógov, ktoré by im zaistili väčšiu stabilitu v práci.

Naliehavosť a vážnosť situácie nás presvedčila prijať pozvanie zapojiť sa do tejto medzinárodnej pomoci a v spolupráci Piaristickej nadácie, Rehole piaristov a piaristických škôl na Slovensku zorganizovať v pôstnom období zbierku pod názvom "Svetlo pre Venezuelu".

PIARISTICKÉ ŠKOLY VO VENEZUELE

5 škôl

4 200 žiakov

300 pedagógov

Zbierku môžete podporiť

dobrovoľným príspevkom na číslo účtu verejnej zbierky:

SK89 8330 0000 0028 0211 4121

Príspevkami na účet je možné zbierku podporiť až do 31.12.2022.

Počas celého pôstneho obdobia dobrovoľným príspevkom do pokladničky,
ktorú nájdete vo všetkých piaristických kostoloch alebo školách.

O VENEZUELE

Páter Javier Alonso, SchP rozpráva o situácii vo Venezuele.

Spoznajte viac o Venezuele
aj cez prezentáciu,
ktorú sme si pre vás pripravili
.

informačná brožúra

Viac informácií o piaristických školách vo Venezuele:
https://www.nacidosparaeducar.org

AKTIVITY NA SLOVENSKU

Výzva pátra provinciála Juraja Ďurneka, SchP

INFORMÁCIE O VEREJNEJ ZBIERKE

názov verejnej zbierky: Svetlo pre Venezuelu
organizátor zbierky
: Piaristická nadácia
registrátor
: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy
číslo verejnej zbierky: 000-2022-015731
trvanie verejnej zbierky
: 18.2.2022 - 31.12.2022
osoba zodpovedná za konanie zbierky:
Ľuboš Kováč
kontakt:
info@piaristickanadacia.sk