KONTAKT

Prostredná 1/42
900 21 Svätý Jur

IČO: 53013611

www.piaristickanadacia.sk

Piaristická 8
949 01 Nitra

IČO: 00586315

www.piaristi.sk

INFORMÁCIE O VEREJNEJ ZBIERKE

názov verejnej zbierky: Svetlo pre Venezuelu
organizátor zbierky
: Piaristická nadácia
registrátor
: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy
číslo verejnej zbierky: 000-2022-015731
trvanie verejnej zbierky:
18.2.2022 - 31.12.2022
osoba zodpovedná za konanie zbierky:
Ľuboš Kováč
kontakt:
info@piaristickanadacia.sk